Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas pedagooge

Pedagoogistipendiumi programm loodi helikunsti sihtkapitali poolt 2012. aastal. Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Eestis on 92 muusikakooli, nende tähtsus nii professionaalse muusikaõpetuse kui ka kohaliku kultuurielu edendamisel on hindamatu. Ilma sellise laialdase muusikahariduse baasita ei oleks meil noori tõusvaid tähti, rahvusvaheliselt tunnustatud tippmuusikuid ega esinduskollektiive. See kõik saab alguse õpetajast! Kultuurkapitali helikunsti …

Eesti Akordioniliit tunnustas noori akordioniste stipendiumiga

Eesti Akordioniliit tunnustas 8. novembril 2014 Hopneri Majas toimunud Eesti Akordioniliidu 20. aastapäeva tähistamise pidulikul aktusel ja kontserdil noori akordioniõppureid stipendiumiga. Stipendiumid silmapaitvate saavutuste eest pälvisid Meeri Kraas, Henri Zibo ja Mikk Langeproon. Meeri Kraas saavutas 2014. aasta kevadel Pulas, Horvaatias toimunud akordionikonkursil I koha ja üle-eestilisel Noorte interpreetide akordionikonkursil II koha. Meeri Kraas õpib …

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts jagas Lokulaudu

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts jagas Lokulaudu ja Pillipidu sai tunnustatud kui aasta sündmus! Kuulutati välja ka parimad Pillipeol osalenud ansamblid, kes paistsid eriliselt silma nii ettemängudel kui proovides ja kontsertidel. Sügav kummardus teile! Koondorkestri ja liikide parimad ansamblid: Jõgeva Muusikakooli rahvamuusikaansamblid NÖPSID ja TUUSTAR, juhendaja Eha Niglas Rahvamuusikaansambel KUNGLA, juhendaja Aili Möller Valga Muusikakooli …

Eesti Rahvuskultuuri Fond tunnustas stipendiumitega Kristjan-Robert Rebast ja Henri Zibot

Eesti Rahvuskultuuri Fond jagas stipendiume ja toetusi 2015. aastaks. Stipendiume jagati 112 allfondist. Esmakordselt jagati stipendiume 8 allfondist, muuhulgas Uno Naissoo fondist, toetamaks noorte heliloojate konkurssi ja noori rütmimuusikuid. Uno Naissoo nimelise fondi stipendiumi pälvis Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilane Kristjan-Robert Rebane, kes 2014. aasta kevadel saavutas Uno Naissoo loomingukonkursil palaga “Rataskaevu” III koha. …