Linke

Eesti Akordioniliidu Facebook

Eesti akordionikontserdid ja -festivalid Facebookis

Koostööpartnerid:
Rahvusvaheline Akordioniliit (CIA)
Rahvusvaheline konkurss Coupe Mondiale
Eesti Muusikakoolide Liit
Akordion Centrum OÜ
Accordion Music Group MTÜ
Soome Akordioniliit (SHL)
Leedu Akordioniliit (LAA)

Keskastme ja kõrgkoolid:
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
G.Otsa nim.Tallinna Muusikakool
H.Elleri nim.Tartu Muusikakool
Tallinna Muusikakeskkool

Eestist:
Eesti Interpreetide Liit
Eesti Jazziliit
Akordioniklubi leht
Eesti Lõõtspilli leht
Pärnu Harmonica Festival
Tallinna Lõõtsaklubi
Põlva Lõõtsaklubi
Pärnumaa lõõtsaklubi
Viljandimaa Lõõtsaklubi

Mujalt maailmast:
accordions.com
accordionist.net