Diplomitööd

Siin on võimalik tutvuda viimaste aastate EMTA lõpetanute bakalaureuse- ja magistritöödega. Tööde originaalid koos juurdekuulvate tekstilisadega (noodi- ja audionäited, DVD-d) on kättesaadavad EMTA-s ja Eesti Akordioniliidu kaudu.

Akordioniõpetuse pedagoogilistest põhimõtetest Uno Arro koolkonnas
Margus Laugesaar. Pedagoogiline lõputöö (2014)

Juhendaja:
Lektor Tiina Välja

Akordionimängust tulenevad füüsilised probleemid Alexanderi tehnika vaatenurgast
Aivi Tilk. Pedagoogiline lõputöö (2009)

Juhendajad:
Dotsent Maret Mursa Tormis
Dotsent Kristel Pappel
Dotsent Kerri Kotta

Akordioni kaasaegsed mängutehnilised võtted Per Norgardi Anatomic Safari põhjal
Aivi Tilk. Pedagoogiline lõputöö (2008)

Juhendajad:
Lektor Tiina Välja
Dotsent Kerri Kotta

Akordioniklassi algõpetuse korraldus
Tatjana Danilova. Pedagoogiline diplomitöö (2011)

Juhendaja: lektor Tiina Välja

%d bloggers like this: